0903.12I Wielkopolska regionalna konferencja bujatryczna

9 marca b.r. w Instytucie Zootechniki w Pawłowicach odbyła się I-wsza Wielkopolska, regionalna konferencja bujatryczna „Praktyczne aspekty zwalczani ważnych chorób bydła”.

Organizatorami konferencji był Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie, ZZD w Pawłowicach oraz Oddział PTNW w Poznaniu. W ramach konferencji zostały omówione najważniejsze problemy dotyczące profilaktyki i leczenia bydła. Wybitni prelegenci poruszyli tematykę dotyczącą leczenia syndromu oddechowego bydła (BRD), IBR oraz schorzeń racić. Nie zabrakło również wykładów dotyczących żywienia oraz coraz częściej pojawiającego się problemu jakim jest obecność mikotoksyn w paszy i jego wpływu
na stan zdrowia krów.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili znakomici naukowcy prof. dr hab. Dariusz Bednarek oraz prof. dr hab. Maciej Kowalski.
W sesjach wzięli udział również wykładowcy z USA - dr Francis Adriaens oraz Austrii - dr Radka Borutova. Konferencję otworzył
wraz z Dyrektorem Instytutu –dr Ireneuszem Dymarskim Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu – Lesłąw Szabłoński.

Drugiego dnia miała miejsce sesja satelitarna pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Twardonia. Tematyka sesji głównie dotykała zagadnień rozrodu w stadach krów mlecznych. Zarówno konferencja jak i sesja nie mogły by się odbyć dzięki Złotym Sponsorom. Wśród nich znalazło się sześć firm farmaceutycznych: Biowet Drwalew, Biomin, KRKA, MSD, ScanVet oraz VetTrade MERIAL oraz Agrifirm jako firma paszowa.

W I-szej Wielkopolskiej konferencji wzięło udział aż 260 uczestników. Lecznica Dużych Zwierząt objęła patronat medialny. narii w Poznaniu, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie, ZZD w Pawłowicach oraz Oddział PTNW w Poznaniu.