1611.12I Podlaska regionalna konferencja bujatryczna

I Podlaska konferencja bujatryczna pt.: "Praktyczne aspekty zwalczania ważnych chorób bydła” odbyła się 16-go listopada 2012r.
w Augustowie w Hotelu Warszawa.

Konferencja została zorganizowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Północno – Wschodnia Izba Lekarsko Weterynaryjna. Patronat nad konferencją objął Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Dr Marek Pirsztuk otworzył Konferencję, a prowadził ją wspólnie z dr Markiem Wincenciakiem.

Podczas spotkania zostały poruszone między innym zagadnienia dotyczące stosowania antybiotyków, żywienia zwierząt oraz opłacalności produkcji mleka. Dr Włodzimierz Lechowicz podkreślał w swoim wykładzie, dotyczącym subklinicznej ketozy, rolę jaka odgrywa współpraca lekarza weterynarii z hodowcami bydła w Niemczech.

W tegorocznej konferencji wzięło udział wielu wybitnych naukowców. Wśród nich można wymienić m.in. prof. dr hab. Macieja Zygmunta Kowalskiego oraz prof. dr hab. Przemysława Sobiecha.

Głównymi sponsorami podlaskiej konferencji była Firma Bayer, LIRA Pasze, MSD oraz ScanVet, dzięku którym konferencja nie odbyłaby się.