2309.11I Ogólnopolska konferencja Echa Kongresu "Emerging and Re-emergin"

23-go września b.r. w Instytucie Zootechniki w Pawłowicach odbyła się I Ogólnopolska Hyopatologiczna Konferencja Naukowa Echa Kongresu „Nowe i na nowo pojawiające się choroby świń", której organizatorem był Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB - Zakład Chorób Świń
w Puławach, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Poznaniu, Sekcja Fizjologii i Patoliogii Świń, Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Instytut Zootechniki - PIB - Zakład Doświadczalny w Pawłowicach.

W ramach konferencji zostały omówione najważniejsze tematy dotyczące aktualnych problemów związanych z profilaktyką i leczeniem trzody chlewnej przedstawione w trakcie tegorocznego Międzynarodowego Kongresu „Emerging and Re-emrging Pig Diseases", który miał miejsce
w Barcelonie w czerwcu 2011 r.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego VI Kongersu „Emerging and Re-emerging Pig Diseases" był prof. dr hab. Joaquim Segalés,
który przyjął zaproszenie również do Pawłowic i jako pierwszy wygłosił swój referat.

Podczas konferencji wykłady przedstawili wybitni naukowcy: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Tomasz Stadejek. W sesjach wzięli udział wykładowcy z całego świata prof. dr hab. Fernando A. Osario (USA), dr Vila Thaïs oraz dr Jake Waddilove (Wielka Brytania)

Znakomici prelegenci poruszali między innymi problemy dotyczące zasad zwalczania PCVAD, immunoprofilaktyki grypy świń. Na podstawie danych z Barcelony została omówiona sytuacja w zakresie występowania i konsekwencji ekonomicznych grypy świń. Każdą sesję kończyła dyskusja z krajowymi specjalistami. Dotyczyły one szczepień przeciwko PCV2, PRRS i przeciw grypie świń.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego a tym samym osobą odpowiedzialną za treść merytoryczną konferencji był prof. dr hab. Zygmunt Pejsak.

Złotymi Sponsorami, dzięki którym konferencja w Pawłowicach mogła się odbyć, było sześć firm, w tym Firma Cehave Pasze jako jedyna firma paszowa i pięć firm farmaceutycznych: HIPRA, KRKA, MSD, ProWet oraz VetTrade MERIAL.

We wrześniowym spotkaniu wzięło udział 230 uczestników a patronat medialny objęła Lecznica Dużych Zwierząt.