2505.14XIV Middle European Buiatrics Congress - Warszawa

XIV Middle European Congress, który odbył się w dniach 25-27 maja 2014r. i był organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Polską Akademię Nauk przyciągnął swoim atrakcyjnym programem naukowym 280-ciu uczestników – specjalistów chorób bydła z następujących Państw: Austria, Czechy, Niemcy, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

W trakcie 6 sesji naukowych podczas 2 dni kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać i przedyskutować tematy prac oryginalnych przedstawionych w trakcie 8 prezentacji ustnych oraz 80 prezentacji posterowych.

Poza intensywną częścią naukową uczestnicy mieli ponowną okazję aby nawiązać i wzmacniać relacje w obrębie swoich grup zainteresowań,
a także spędzić w miłej atmosferze czas wolny i poznać różnorodne atrakcje jakie oferuje turystom Warszawa.

Głównymi sponsorami tegorocznego kongresu były firmy: Zoetis, Merial i MSD.

Więcej szczegółów na temat kongresu dostępne na www.mebc-warsaw.pl
XV Middle European Buiatrics Congress odbędzie się w Mariborze w Słowenii w dniach 10-13 czerwca 2015.